Skapa din app för din verksamhet

Som beställare prenumererar du på Infosynks plattform och får en helt egen app utvecklad efter din verksamhet. Appen kommer att kunna hämtas på Google Play och App Store samt kunna användas från ett eget webbgränssnitt. Som leverantör kan vi också utveckla kundspecifika önskemål.  

Produkt

Fokus har alltid varit på användarvänligheten och grafiskt anpassade appar. Det ska vara snabbt, enkelt och tillgängligt.

Skapa din struktur

Med en drag-och-släpp-teknik, utan behov av programmering kan administratören skapa sin egen struktur på hur informationen ska presenteras. Det finns inga begränsningar på antal sektioner och artiklar som kan skapas.

Redigeringsverktyget

Med redigeringsverktyget kan information enkelt uppdateras, tas bort och läggas till. Efter varje ändring kan administratören publicera sitt utkast så att samtliga användare får åtkomst till den senaste informationen på sina enheter på nolltid.

Grafisk Profil

Som beställare skapar du din egen app med din grafiska profil. Appen publiceras under ert namn, logotyp och färgkoder. Appen kommer därmed att associeras enbart med er verksamhet.

Funktioner

Vi satsar på användarvänliga funktioner för att det ska vara snabbt enkelt och tillgängligt. 

Notifikationer

När ändringar publiceras kan administratören skicka ut notifikationer till samtliga enheter för att meddela viktiga ändringar. En viktig funktion för att kunna koordinera sin personal.

Offline-åtkomst

Tillgång till den absolut senaste informationen i real­tid oavsett geografisk plats. Som användare behöver du inte ha åtkomst till Internet för att hämta informationen i appen. En avgörande funktion för personal som arbetar ute på fältet.

Export

Som administratör kan du när som helst exportera dina dokument från Infosynk i PDF-format. Administratören kan både exportera enskilda artiklar samt hela utdrag från kategorier.

Ändringslogg

Vårt senaste utvecklade tillägg där artiklar automatiskt skapas efter administratören skickar ut notiser. Artiklar presenterar meddelande och tidstämpel så att användaren enkelt kan följa upp ändringar.

Länkar

I redigerings­­verktyget kan länkar infogas för att koppla informationen med externt och internt material. Användare kan både bli länkade till annan information i appen men även till externa webb­­platser.

Behörighet

Som administratör finns möjligheten att begränsa åtkomsten av information för användare utan behörighet. Med personalkoden kan låst information hämtas. Vi har även tillägg för låst information som bara kan hämtas med individuella login.

Kontaktvägar

Administratören kan infoga länkar för telefon­­nummer och e-post­­adresser för att hjälpa användare att snabbt få tag på viktiga kontakt­­personer. Med ett knapptryck i från kan användaren ringa ett viktigt samtal.

Sök

Med appens effektiva sök­funktion kan användaren söka sig fram till all information. Sök­funktionen är en avgörande och central funktion utöver den lätt­navigerade strukturen.

Bokmärken

I appen kan användaren själv välja bokmärken på favorit­artiklar samt de artiklar som är avgörande när beslut ska tas. En användar­vänlig och effektiv funktion.

Externa källor

Administratören kan bädda in externa källor som visas direkt i appen. Möjligheten för att visa formulär, dokument, live-statistik, PDF-filer, Podcasts m.m. resulterar i att appen kan användas som samlingsplats.

Trafikinfo

Med data från Trafikverket kan appen illustrera vägsituationer för din region. Vägarbeten, olyckor, fordonshaveri m.m. Allt visas med start- och sluttid där användarna kan planera sitt arbete.

Trädstruktur

Appen har en enkel trädstruktur på Kategori > Sektion > Artikel som hjälper användarna att snabbt och enkelt komma fram till informationen. Administratören har alla möjligheter att skapa en användarvänlig struktur.

Film & bild

Administratören kan komplettera informationen med bilder och filmer. En enkel men viktig funktion som hjälper användare när beslut ska tas men även i utbildnings­syfte. 

Feedback

Användare kan i respektive artikel skicka feedback till administratören med syn­punkter på aktuellt innehåll. En viktig funktion för att involvera samtliga användare i förbättrings­arbetet.

Kalkylator

Kalkylatorn är ett tillägg som administratören kan utveckla efter verksamhetens egna behov. T.ex. införande av ålder och vikt kan ge svar på dosförslag.

SKAPA DIN EGEN APP REDAN IDAG!

Få en helt egen applikation utvecklad för din verksamhet!