Mobil och surfplatta

Produkt


Plattformen infosynk levererar digitala kunskaps­stöd för iOS, Android och webb/intranät.


infosynk förbättras och utvecklas kontinuerligt för att du ska få den bästa möjliga produkten för din verksamhet.


Utöver det innehållshanterings­­system (CMS) som är integrerat och möjliggör kontinuerlig uppdatering besitter platt­­formen flertalet funktioner som förbättrar användar­­upplevelsen och administrations­­verktyget avsevärt.


Klicka här för att ladda ner en produkt­specifikation.
continue

Synkronisera

Istället för att enbart ha information i pappers­format eller på dator finns möjligheten att synkronisera informationen till alla enheter; mobil, surfplatta och dator. Informationen optimeras efter tillgänglig skärm­storlek. Funktionen som hjälper dig att vara hållbar.

Offlineåtkomst

Tillgång till den absolut senaste informationen i real­tid oavsett geografisk plats. Som användare behöver du inte ha åtkomst till Internet för att hämta informationen i appen. En avgörande funktion för personal som arbetar ute på fältet.

Lättnavigerad struktur

Som användare är det vitalt att snabbt kunna hitta informationen som behövs för att kunna ta snabba och korrekta beslut. Plattformen är baserad på en användar­­vänlig struktur med ett djup på tre nivåer (Kategori → Sektion → Artikel).

Grafisk profil

Som beställare skapar du din egen app med din grafiska profil. Appen med stöd för iOS, Android och webb/intranät kommer att associeras med din verksamhet. Logotyp, färg­koder och hur informationen ska presenteras avgör du.

Telefon
Dator

Redigeringsverktyg

Med ett effektivt administrations­­verktyg kan information enkelt uppdateras, tas bort eller läggas till. Efter varje ändring kan administratören publicera sitt utkast så att samtliga användare får åtkomst till den senast uppdaterade informationen på sina enheter på nolltid.

Notifikationer

När ändringar publiceras kan administratören skicka ut notifikationer till samtliga enheter för att meddela viktiga ändringar. En viktig funktion för att kunna koordinera sin personal.

Länkar

I redigerings­­verktyget kan länkar infogas för att koppla informationen med externt och internt material. Användare kan både bli länkade till annan information i appen men även till externa webb­­platser. Länkar kan även infogas för telefon­­nummer och e-post­­adresser för att hjälpa användare att snabbt få tag på viktiga kontakt­­personer.

Behörighet

Som administratör finns möjligheten att begränsa åtkomsten av information för användare utan behörighet. En viktig funktion för att kunna digitalisera och synkronisera information utöver den som finns till­gänglig för allmän­heten. I appen finns det en inloggnings­funktion för användare med behörighet.

Feedback

Användare kan i respektive artikel skicka feedback till administratören med syn­punkter på aktuellt innehåll. Administratören väljer vilken e-post­adress som är mottagare av feedback. En viktig funktion för att involvera samtliga användare i förbättrings­arbetet.

Bokmärken

I appen kan användaren själv välja bokmärken på favorit­artiklar samt de artiklar som är avgörande när beslut ska tas. En användar­vänlig och effektiv funktion som har resulterat i att information kan hämtas på nolltid.

Sökfunktion

Med appens utvecklade och effektiva sök­funktion kan användaren söka sig fram till informationen som behövs. Sök­funktionen är en avgörande och central funktion utöver den lätt­navigerade strukturen som har resulterat i att appen blir så lätt­hanterlig som möjligt.

Film & bild

Administratören kan komplettera informationen med bilder och filmer. En enkel men viktig funktion som hjälper användare när beslut ska tas men även i utbildnings­syfte.

Surfplatta
Telefon

Tabeller

För att strukturera och presentera sin information på ett enkelt sätt kan administratören publicera informationen i tabeller. Som användare blir det avgörande för att snabbt kunna hitta informationen som behövs.

Integrationsmöjligheter

Plattformen är en färdig­utvecklad produkt som inte kräver någon komplex integration eller vidare­utveckling. Men möjlighet finns att implementera nya idéer och lösningar som kan anpassa appen efter verksamhetens behov.

Kalkylator

Kalkylatorn är en av våra senaste och mest uppskattade funktioner som var en vidare­utveckling som integrerades i appen. Kalkylatorn används främst som dos­beräknare där användare fyller i patientens ålder och vikt. Resultatet visar dos­förslaget i vikt och volym för aktuellt läkemedel.