Blåljussektorn

Ambulanssjukvården
Räddningstjänsten
PolisAppen

Hälso- och sjukvård

Kommuner
Vårdcentraler
Läkemedel

Ambulanssjukvården

Den verksamhet som Infosynk har levererat flest appar till är ambulans­sjukvården. För att uppnå ett gott prehospitalt omhänder­tagande har platt­formen varit vital. Med uppdaterade och korrekta rikt­linjer med offline­åtkomst ute på fältet har appen varit avgörande. Möjligheten för verksamheterna att vidareutveckla appen har resulterat i att verksamheten själv kan ta beslut och justera appen efter behov. Trauma manual, ändringslogg, säkerhetsflik och kalkylator är exempel på utveckling som har beslutas och justerats efter verksamheterna själva. Kalkylatorn har bland annat utvecklats som dosberäknare där införande av ålder och vikt ger svar på dosförslag. Med Sveriges satsning på prehospital sjukvård blir infosynk det perfekta komplementet. Handböcker i pappers­format kommer att vara ett minne blott när du har ditt digitala kunskaps­stöd i mobilen. Idag används Infosynk i följande regioners ambulans­sjukvård; - Blekinge - Sörmland - Örebro - Västmanland - Västernorrland - Norrbotten - Gotland (Falck) - Stockholm (Falck) - Kronoberg - Östergötland - Västerbotten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (VGR) - Skåne - Halland - Jönköping 

Kommuner

I dessa tider när informationstillgängligheten är viktigare än någonsin har vi börjar leverera vår lösning till kommuners omvårdnads- och socialförvaltningar.  Appen med fokus på vård och omsorg ska underlätta för personal att ta del av den information, instruktioner och dokument som är aktuella för stöd i arbetet. Utöver riktlinjer kan kommuner även välja att publicera nyheter, kontaktvägar och utbildningsfilmer i appen. Detta för att ta del av information, ge stöd i det dagliga arbetet och med enkelhet hitta kontaktvägar. Sammanfattningsvis tillgängliggöra information som vanligtvis är krånglig att hämta samt kräver VPN-åtkomst. Vi som företag vill ta vårt ansvar och stötta vården. Med vår lösning förenklar vi kommuners dokumenthanteringen samt hjälper personal att hämta information på ett snabbt och enkelt sätt.  

Räddningstjänsten

Likt ambulans­sjukvården har räddnings­tjänsten samma behov, vilket är behovet av ett digitaliserat kunskaps­stöd. Räddnings­tjänsten brukar vara först på plats vid brand eller olycka och deras insats kan göra en stor skillnad. Räddningstjänsten är den senaste marknaden som infosynk har börjat inleda samarbeten med. Räddningstjänsten Syd var den första aktören som valde att ta kontakt med infosynk där man förklarade att räddnings­tjänsten också har behovet av att få åtkomst till sina rikt­linjer ute på fältet. Räddningstjänsten borde ha bättre förut­sättningar för att kunna utföra sitt arbete. infosynk blir därmed det perfekta komplementet.

Vårdcentraler

Vårdcentraler använder appen för sina patientbesök, akuta omhändertaganden och långa telefonlistor men även för att alltid ha ett tillgängligt, digitalt och uppdaterat kunskapsstöd. Arbete ute på fältet kräver lättillgängliga riktlinjer. Med vår produkt kan information hämtas utan internetuppkoppling..

Läkemedel

Att läkemedels­riktlinjer ändras är inget nytt men hur sjuk­vården ska ta efter är en utmaning som består. Plattformen infosynk har tagit fram det digitala kunskaps­stödet för en gemensam rekommendations­lista för rutin­sjukvården. Målet är att undvika tryckta versioner av läkemedels­rekommendationer då ett tryckt material blir snabbt inaktuellt. En bidragande men avgörande faktor av att implementera infosynk är möjlig­heten att snabbt kunna redigera och skicka ut både nyheter och förändringar. Strama, som är en stor del av behandlingsriktlinjer och läkemedel, var grunden till uppstarten av infosynk 2011. Samverkan mot antibiotikar­esistens som är det näst största verksamhets­område som infosynk samarbetar med. För patientens rätt till bästa infektions­behandling i en sjukvård som motverkar antibiotika­resistens har appen varit ett avgörande verktyg. För Stramaarbetet har Infosynk levererat följande appar: - Strama Nationell - Strama Gävleborg - Strama Örebro - Strama Jönköping - Strama Värmland

PolisAppen

PolisAppen är applikationen som finns tillgänglig på App Store samt Google Play och som ligger på topp­listan med användare i hela Sverige. “En polismans skarpaste verktyg i benfickan”. PolisAppen är ett hjälp­medel som synlig­gör en polismans skyldig­heter och rättig­heter i det vardagliga polis­arbetet. PolisAppen är ett samarbete  som har pågått sedan 2013. Är du också intresserad av ett samarbete? Kontakta oss!