Samarbeten

Softwerk, ägare av infosynk, är ett företag som tror på digitaliseringens möjlig­heter och hur det kan hjälpa och utveckla samhället framåt. Vi tror på samarbeten och är alltid redo för nya utmaningar. infosynk har idag två aktiva samarbeten där vi vet att appen gör och kommer att göra skillnad.

Softwerk, ägare av infosynk, är ett företag som tror på digitaliseringens möjlig­heter och hur det kan hjälpa och utveckla samhället framåt. Vi tror på samarbeten och är alltid redo för nya utmaningar. infosynk har idag två aktiva samarbeten där vi vet att appen gör och kommer att göra skillnad.

PolisAppen

PolisAppen är applikationen som finns tillgänglig på App Store samt Google Play och som ligger på topp­listan med användare i hela Sverige. “En polismans skarpaste verktyg i benfickan”. PolisAppen är ett hjälp­medel som synlig­gör en polismans skyldig­heter och rättig­heter i det vardagliga polis­arbetet.

PolisAppen startades 2013 tillsammans med studenten Daniel Rezai som idag är polis. Sedan 2013 har appen blivit viral och används idag av bland annat poliser, polis­studenter och ordnings­vakter. Med över 10 000 användare har appen kontinuerligt utvecklats efter användarnas behov och kommer att fortsätta utvecklas för att vara det bästa möjliga redskapet.

Vi som arbetar med infosynk är mycket stolta över att få vara med på resans gång och göra det möjligt för allmänheten att ta del av detta betydelse fulla verktyg.

PolisAppen
Missing People
Missing People Sweden

Missing People Sweden är en av våra senaste samarbets­partners där infosynk har fått möjlig­heten att bidra till ett viktigt initiativ. Appen är för till­fälligt under utveckling men vi är säkra på att så fort den är ute i användning kommer den att göra en stor skillnad.

Sveriges yta kan bli utmanande beroende på vart försvinnanden före­kommer. Det är viktigt att man tillsammans kan hjälpas åt för att hjälpa samhället. Med Missing Peoples rikt­linjer och policies synkroniserade på mobil, surf­plattor och dator kan sök­grupper koordineras på ett effektivare sätt oavsett geografisk plats i Sverige.

Att få vara med och stötta Missing People Sweden är naturligtvis någonting vi är stolta över.