Hjälpreda

Verksamhetsområde


infosynk förmedlar trygghet och kan ha en avgörande betydelse i praktiken.


Oavsett yrke, arbets­uppgift eller ändamål med appen så har värdet varit lika högt för användarna.


Med den anpassnings­bara funktionaliteten som finns i platt­formen kan vem som helst ta del av digitaliseringens möjlig­heter.


infosynk används idag i olika verksamhets­områden i hela Sverige.

continue
Ambulans

Ambulanssjukvården

Den verksamhet som infosynk har levererat flest appar till är ambulans­sjukvården. För att uppnå ett gott prehospitalt omhänder­tagande har platt­formen varit vital. Med uppdaterade och korrekta rikt­linjer med offline­åtkomst ute på fältet har appen varit avgörande. Möjligheten till vidare­utveckling har resulterat i att appen anpassas efter användarnas behov, vilket har bland annat resulterat i att dosberäknare har implementeras. Införande av patientens ålder och vikt ger svar på dosförslag för aktuellt läkemedel.

Med Sveriges satsning på prehospital sjukvård blir infosynk det perfekta komplementet. Handböcker i pappers­format kommer att vara ett minne blott när du har ditt digitala kunskaps­stöd i mobilen.

Idag används infosynk i följande regioners ambulans­sjukvård; Blekinge, Sörmland, Örebro, Västmanland, Västernorrland, Norrbotten, Gotland och Stockholm.

Läkemedel

Rutinsjukvården är en av de fyra verksamhets­områden som infosynk främst arbetar med. Att läkemedels­riktlinjer ändras är inget nytt men hur sjuk­vården ska ta efter är en utmaning som består.

Plattformen infosynk har tagit fram det digitala kunskaps­stödet för en gemensam rekommendations­lista för rutin­sjukvården. Målet är att undvika tryckta versioner av läkemedels­rekommendationer då ett tryckt material blir snabbt inaktuellt.

En bidragande men avgörande faktor av att implementera infosynk är möjlig­heten att snabbt kunna redigera och skicka ut både nyheter och förändringar.

Doktor
Brandbil

Räddningstjänsten

Likt ambulans­sjukvården har räddnings­tjänsten samma behov, vilket är behovet av ett digitaliserat kunskaps­stöd. Räddnings­tjänsten brukar vara först på plats vid brand eller olycka och deras insats kan göra en stor skillnad.

Räddningstjänsten är den senaste marknaden som infosynk har börjat inleda samarbeten med. Räddningstjänsten Syd var den första aktören som valde att ta kontakt med infosynk där man förklarade att räddnings­tjänsten också har behovet av att få åtkomst till sina rikt­linjer ute på fältet.

Räddningstjänsten borde ha bättre förut­sättningar för att kunna utföra sitt arbete. infosynk blir därmed det perfekta komplementet.

Strama

Strama - Samverkan mot antibiotikar­esistens som är det näst största verksamhets­område som infosynk samarbetar med. Strama var grunden till uppstarten av infosynk 2011. För patientens rätt till bästa infektions­behandling i en sjukvård som motverkar antibiotika­resistens har appen varit ett avgörande verktyg.

infosynk har gett Sveriges regioner möjlighet att antingen skapa sin egna app med sina rikt­linjer eller att utgå efter den nationella appen. Strama Nationell, som appen heter, används över hela Sverige och har en väldigt engagerande statistik som visar att appen gör skillnad!

Utöver appen Strama Nationell används infosynk i följande regioners Strama­arbete; Gävleborg, Jönköping, Örebro och Värmland.

Mediciner